Keramika

Keramika je směsí anorganických nekovových materiálu vyrobenou pálením v peci za vysokých teplot. Hlavními surovinami pro výrobu jsou jíly, hlíny a kaolín doplněné křemenným pískem, živcem, vápencem a případně glazurami. Rozemletá směs surovin se smísí s vodou, prohněte, zpracuje a vypaluje při teplotě 800–1500 °C, kdy se mění v trvale pevnou látku. Mezi vlastnosti keramických materiálů patří vysoká pevnost i křehkost, odolnost proti vysokým teplotám a nízká tepelná vodivost.

V kuchyni se nejčastěji setkáte s jemnou keramikou, která se využívají na výrobu talířů, a s porcelánem, nejjakostnějším druhem keramiky.